иرӢ

ѧϰ  ʫӯ   2018-11-28 10:59:16

иԶидиĶʻҪС͸ҷһЩиһ𿴿

署ʻ

people’s trait [ˈpiplz] [treit]n.

portray [pɔˈtrei]vt.

major/main character [ ˈ meid ʒ ə ]/ [mein] [ ˈ kæriktə]=round character [raund] [ˈkæriktə]n.

minor characters[ˈmainə] [ˈkæriktə]=flat character [flæt]

[ˈkæriktə] n.

drama[ˈdrmə]=theater [ˈθiətə]=play [plei]n.Ϸ

opera [ˈɔpərə]n.

entertainment [ ˌ ent ə ˈ teinm ə nt]=recreation [ ˌ rekri ˈ ei ʃ ən]=amusement [əˈmjuzmənt]n.

museum [mju()ˈziəm]n.

well-made play [wel] [meid] [plei]n.ѹ

comedy [ˈkɔmidi]n.ϲ

formula [ˈfɔmjulə]n.׼ʽ

logical [ˈlɔdʒikəl]adj.Ϻ߼

background [ˈbækgraund]n.

lyrics [ˈliriks]n.ʫ

quotation [kwəuˈteiʃən]n.

servant [ˈsəvənt]n.

master [ˈmstə]n.

comment [ˈkɔment]n.

the inciting [ðə] [inˈsait iŋ]n.̼

incident [ˈinsidənt]n.¼.

fortune [ˈfɔtʃənət]n.

obligatory scene [əˈbligəˌtəri] [sin]n.

ending[ˈendiŋ] = denouement [deiˈnumŋ] n.

linguistics [liŋˈgwistiks] .ѧ

grammar [ˈgræmə]n.﷨

verb [vəb]v.

noun [naun]n.

adjective [ˈædʒiktiv]n.ݴ

ʻ

grade (mark score)

perfect grade ɼ

low grade ͷ

high mark ߷

passing grade

failing grade

full marks

straight A’s ȫA

be all A’s and B’s ȫAB

B plus B

A minus A

pass the exam with flying colors ɼͨ

graduate with honors ҵ

ҵ

thesis/essay/dissertation

assignment ҵ

homework = coursework = schoolwork = studies ҵ

lab report ʵ鱨

book report 鱨

presentation

term paper ѧ

project ҵ

broad (ĵ)ݿ

narrow down (ĵ)СΧ


иرӢ£

1.иϰƼĸʵ

2.иﻷģ

3.иıϺý

4.2018иۺϿҪյĴҪЩ

5.Ӣѧϰ

Ȥ
иرӢ
Ӣͼľ
һƪиԶʻĻ
һƪиԲοŴʻ
ѧϰɾ ѧϰ
ձav